La trama contra Catalunya. Poders catalans que frenen la independència

La dominació política de l’Estat espanyol sobre Catalunya no és fruit d’una mà invisible, d’una legislació immutable o del caràcter mel·liflu dels catalans. Que trescents anys després de l’annexió, Catalunya continuï essent una regió d’Espanya depèn en bona mesura de poders fàctics i empresarials encarnats en noms i cognoms, els més rellevants dels quals encapçalen l’elit social i econòmica del país. Aquest patriciat —membres d’antigues nissagues o nouvinguts hàbils en aprofitar conjuntures— ha sabut relacionarse amb el poder espanyol i no ha dubtat de col·laborarhi, fins i tot sota règims que buscaven la nostra anihilació com a poble.

La trama contra Catalunya identifica els agents contraris a la independència que actuen al nostre país, catalans que des de posicions destacades han apostat per l’autodestrucció de la seva identitat a canvi de privilegis econòmics i socials.

No tots els enemics de Catalunya vénen de fora.

TramacontraCatalunya.small

PVP 16,90€ / Preu Promoció 16,05€

Anuncis